De zoektocht naar excellentie is de hoeksteen van Maison THEODOR. Het is gebaseerd op een filosofie van oprechtheid en kwaliteit met een wereldwijde aanpak. Het selectieproces staat volledig en persoonlijk onder toezicht van Guillaume Leleu, theemeester, theetester en ‘neus.’ Het huis THEODOR kiest voor langdurige partnerships met de plantages, die zich houden aan het opgestelde kwaliteitsmanifest. Zij leveren direct (dus niet via co-operaties of inkoopcombinaties) aan THEODOR en altijd in kleine hoeveelheden om versheid en een constant kwaliteitsniveau te garanderen. Daarnaast garanderen onafhankelijke kwaliteitscontroles en een systematisch volgsysteem van de leveranties de veiligheid van het product op een transparante wijze.

Daarnaast schijnt excellentie ook door in de eco-vriendelijke waarden van Maison THEODOR. Deze worden elke dag toegepast en komen tot uitdrukking in respect voor zowel mens als milieu. Binnen Maison THEODOR wordt de verwerking van de ruwe producten conform de HACCP-methode volbracht. Op deze manier kunnen risico’s in kaart worden gebracht. Alle producten worden met regelmaat en onwillekeurig onderworpen aan analyses door gespecialiseerde laboratoria. Het merendeel van de collectie is bio-gecertificeerd, doch de producten worden niet als zodanig gekenmerkt. Daarnaast wordt zoveel mogelijk getracht gebruik te maken van gerecyclede producten of om zelf te recyclen. (Bijv. dozen en blikken). Maison THEODOR stelt dezelfde eisen aan al haar partners.