Om de industrie en het publiek te helpen om een beter beeld van kwaliteit te krijgen zijn er bladgradaties in het leven geroepen. Dit is één van de leidende factoren die de kwaliteit van theeblad bepalen. De gradatie wordt bepaald aan de hand van de leeftijd van het blad en het uiterlijk daarvan. Voor wat betreft leeftijd is blad dat onderaan de tak zit groter (en daarmee ouder) en naarmate er naar het uiteinde van de tak wordt gekeken zal het blad kleiner (fijner) zijn en daarmee jonger. Belangrijk om daarbij te vermelden is dat de bladgradaties alleen uitgaan van zwarte thee.

O.P.
De basis van de betere theegradaties start met de letters OP. Dit staat voor ‘Orange Pekoe.’ Het woord ‘Pekoe’ is afkomstig uit het Chinees (‘pek-ho’) en verwijst naar de lichte haartjes op de topjes van de theebladeren. Van ‘Orange’ wordt aangenomen dat dit verwijst naar de samenwerking met de Hollanders. Thee van bijzondere kwaliteit werd gereserveerd voor het Nederlandse Koningshuis.  

F.O.P.
De letter ‘F’ staat in dit geval voor ‘Flowery,’ (bloemrijk) wat de afkorting tot ‘Flowery Orange Pekoe’ maakt. Er wordt hier uitgegaan van de grotere theebladen die aan de nieuwe scheuten groeien; ze bestaan uit twee bladeren en een knop.

G.F.O.P.
Als de letter ‘G’ wordt toegevoegd ontstaat ‘Golden Flowery Orange Pekoe.’ Dit verwijst naar het gouden tipje aan het uiteinde van het blaadje.

T.G.F.O.P.
De letter ‘T’ staat voor ‘Tippy’ en geeft een verwijzing naar de hoeveelheid van de gouden tipjes (bladpunten) in de thee. Deze gradatie bevat een groot deel aan gouden tipjes.

F.T.G.F.O.P.
Met de letter ‘F’ daar aan toegevoegd wordt verwezen naar ‘Finest.’ Dit wordt vertaald naar ‘beste.’ Alleen thee van uitzonderlijke kwaliteit zal deze gradatie hebben; vaak gaat het dan ook om duurdere soorten omdat er relatief weinig van wordt geproduceerd. Toch is dit nog niet de meest fijnzinnige gradatie die er is:

S.F.T.G.F.O.P.
De letter ‘S’ staat in dit geval voor ‘Special.’ De tekst van de volledige afkorting wordt daarmee: ‘SPECIAL FINEST TIPPY GOLDEN FLOWERY ORANGE PEKOE.’ Thee in deze gradatie wordt als zeldzaam en uniek gezien. Ook hierin kan nog een gradatie worden aangebracht door toevoeging van het cijfer ‘1.’ Dat geeft een nog specialere gradatie aan.

Naast bovengenoemde gradaties bestaan er nog vele anderen, maar deze vallen dan ook binnen de lagere categorieën. Denk bijvoorbeeld aan Fannings (F) of Dust (D) om de thee in de bekende supermarktzakjes mee te classificeren. Ook hierin bestaan er zes soorten van fijnheid/grofheid. Daarnaast bestaat er ook zoiets als ‘Broken Orange Pekoe’ (B.O.P.) dat verwijst naar gebroken blad dat een Orange Pekoe-gradatie heeft.