Oorsprong

Thee komt van origine uit China waar het al duizenden jaren wordt gedronken. Het is onmogelijk om exact vast te stellen hoe thee werd uitgevonden en wie dat heeft gedaan. Eén van de overleveringen spreek van keizer Shen Nong (2737-2698 v.Chr), die in de Chinese mythologie ook bekend staat als de ‘Goddelijke Boer.’ Hij wordt beschouwd als grondlegger van de landbouw; zo zou hij de eerste zijn geweest die de techniek van het omploegen van aarde heeft toegepast. In zijn hoedanigheid van wetenschapper en kruidendeskundige ontdekte hij op één van zijn reizen de gezonde eigenschappen van thee. In de overlevering zou hij thee toevallig hebben ontdekt doordat bladeren van een theestruik per ongeluk in een ketel kokend water dwarrelden. Nieuwsgierig als hij was proefde hij van de drank en vond op die manier thee uit.

Voor het eerst in Europa
In de eerste eeuwen na zijn ontdekking wordt thee vooral toegepast als middel om de spijsvertering te bevorderen en in zalven. Gedurende de periode van de Han Dynasty (206-220 n.Chr.) werd thee de meer populaire drank zoals we deze vandaag de dag nog kennen. Gedurende de eeuwen die volgen wordt de productie en de verwerking van theebladeren verder verfijnd en worden ook in andere landen theeculturen opgebouwd (o.m. Japan is daarin zeer bekend). Het duurt echter nog tot 1559 voordat thee voor het eerst opduikt in de Westerse literatuur.

Giambattista Ramusio (1485-1557) schreef in zijn Delle Navigatione et Viaggi over een drank genaamd Chai Catai, die de Perzische handelsreiziger Hajji Mahommed meebracht naar Venetië. De drank werd gemaakt van een kruid en gebruikt als medicijn tegen buikkrampen. Pas in 1606 werd een eerste kleine hoeveelheid thee meegenomen vanuit Java naar… Nederland. In beginsel werd de drank als ‘novelty’ beschouwd en alleen gedronken door de superrijken van die tijd. Daarna duurde het nog enkele decennia voordat thee op meer interesse kon rekenen van een groeiend deel van de welgestelde Nederlanders. Na 1630 verspreidde de aandacht voor thee zich langzaam over de rest van Europa. Tot ongeveer halverwege de zeventiende eeuw was thee vooral een verwennerij voor de rijken, maar na verloop van tijd raakte thee ook populair bij de eenvoudige burgerij.

Door de eeuwen heen
In de eeuwen die volgden koloniseerden Europese landen grote delen van Azië. Met name de Britten pakten de theeproductie daarna groot aan met de stichting van enorme theeplantages in de eigen kolonie (India). Halverwege de negentiende eeuw werd thee in zodanig grote hoeveelheden naar Europa gevoerd dat het theegebruik doordrong tot alle sociale klassen. Gedurende de twintigste eeuw nam de interesse voor thee plotsklaps af. De twee wereldoorlogen brachten veranderingen in sociale patronen. Vanaf de jaren ’50 van de vorige eeuw werden Amerikaanse fastfoodrestaurants geopend, die de theesalons verdrongen: Nederland “ver-Amerikaniseerde.” Pas vanaf de jaren ’80 is er weer langzaamaan interesse in thee wat ons brengt tot vandaag.

Thee is weer helemaal terug! De zogenaamde ‘high tea’ is erg populair en op tal van plaatsen in elke stad te gebruiken. Ook groeit het publiek dat op zoek is naar de meer bijzondere theesoorten, nieuwe smaken, natuurlijke parfums; de consumptie van kwalitatief excellente losse thee neemt explosief toe. En daarvoor bent u bij Four Leaves aan het juiste adres!