Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten.

Copyright
Het is niet toegestaan de inhoud van deze site te kopiëren, publiceren, vermenigvuldigen, distribueren of tegen vergoeding beschikbaar te maken aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Four Leaves.

Informatie en website
Hoewel Four Leaves zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en de periodieke nieuwsbrieven en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht mogen worden, kan Four Leaves niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Four Leaves garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Four Leaves wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Wijzigingen
Four Leaves behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie – met inbegrip van de tekst van deze disclaimer – te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie – met inbegrip van de tekst van deze disclaimer – is gewijzigd.

Prijsstelling
De prijzen op deze website zijn inclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten. Four Leaves heeft het recht tussentijdse prijswijzigingen door te voeren. Tijdelijke aanbiedingen zijn geldig gedurende de vermelde looptijd of zolang de voorraad strekt. Four Leaves heeft het recht om zonder aankondiging vooraf aanbiedingen weer in te trekken.

Links
Wanneer Four Leaves links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze website aangeboden producten of diensten door Four Leaves worden aanbevolen. Four Leaves aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Four Leaves niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.